هف هشتاد

ساخت شماره مجازی

دانلود هف هشتاد (#780*) 2.4.10 – برنامه کارهای بانکی برای اندروید

دانلود هف هشتاد (#780*) 2.4.10 – برنامه کارهای بانکی برای اندروید

کسی که برنامه هف هشتاد رو روی تلفن همراهش نصب نمیکنه مجبوره برای خرید شارژ بلند بشه بره سره کوچه . برای یک کارت به کارت ساده بره تا پای عابر بانک  .کسی که این برنامه رو نصب نمیکنه برای پرداخت قبض مجبوره لباس تنش...